Saturday, 10 January 2015

Pengambilan Jawatan Inspektor PDRM Dikalangan Kor Suksis - 23 Januari 2015

Pengambilan Jawatan Inspektor PDRM Dikalangan Kor Suksis Januari 2015. Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti (Bahagian Koordinasi Sumber Sokongan) bersama Unit Pengambilan PDRM akan mengadakan pengambilan khas di kalangan Inspektor Kor SUKSIS yang telah ditauliahkan.

Inspektor Kor SUKSIS yang telah ditauliahkan adalah digalakkan untuk memohon jawatan Inspektor PDRM dengan menghubungi Pejabat Kor SUKSIS di semua universiti.

Tarikh tutup permohonan pada 23 Januari 2015.


Pengambilan Jawatan Inspektor PDRM Dikalangan Kor Suksis - 23 Januari 2015