Tuesday, 28 October 2014

Jawatan Kosong di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) - 03 November 2014

Jawatan kosong terkini di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) November 2014. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kosong terkini di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebagai:

1. Data Warehouse Engineer

Tarikh tutup permohonan pada 03 November 2014
Lokasi : Kuala Lumpur
Sektor : Swasta

kwsp


TUGAS & TANGGUNGJAWAB:
 • Melibatkan diri di dalam implementasi projek BI dan memberi khidmat sokongan untuk platform data warehouse menggunakan IBM Netezza.
 • Menyelenggara, menguji, memasang dan mengubah suai mekanisma ETL menggunakan IBM infosphere tools untuk mengekstrak data dari pelbagai sumber.
 • Menyelenggara data marts dan star schemas serta mereka bentuk dimensi yang bertepatan untuk pelbagai bidang.
 • Melaksanakan pembangunkan amalan terbaik untuk data warehouse dalam pernyediaan laporan dan analisa keperluan.
 • Menterjemahkan spesifikasi fungsian kepada reka bentuk teknikal yang diperlukan.
 • Menentukan keperluan teknikal dan data untuk Database Management System.
 • Melaksanakan dan menguji kawalan keselamatan berkaitan IT dan mengemukakan sebarang kesan kepada prestasi sistem.
 • Menguruskan insiden dan menyokong penyelesaian isu bagi setiap komponen sistem termasuk bekerja dengan pasukan dan vendor lain dalam mengenalpasti punca masalah.
 • Menyampaikan resolusi kepada pengguna.
 • Menjaga hal-hal sulit yang berkaitan dengan maklumat dan data yang sedang diproses, disimpan atau diakses.

SYARAT KELAYAKAN
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan ATAU luar negara dalam bidang pengajian Sains Komputer / Teknologi Maklumat atau bidang lain yang berkaitan.
 • Lulus dalam subjek Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman  dalam bidang yang berkaitan.
 • Mempunya pengalaman dan kemahiran dalam Structured Query Language (SQL).
 • Mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam memahami Data Warehouse dan ETL.
 • Mempunyai kemahiran dan pemahaman yang baik dalam pengurusan Data Warehouse dan sistem BI.
 • Mempunyai kemahiran trouble-shooting yang baik dan berkebolehan untuk mengenalpasti punca masalah bagi setiap kes yang dilaporkan.
 • Memiliki sekurang-kurangnya satu pengalaman mengenai large-scale warehouse database engine (Oracle, Teradata, Netezza, Greenplum dan sebagainya).
 • Mempunyai pengalaman dalam BI system dalam aplikasi pengurusan pengguna dan kawalan sekuriti.
 • Mempunyai pengalaman dalam UNIX/LINUX
 • Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif (lisan dan bertulis) dengan cara yang professional  dengan kakitangan teknikal dan bukan teknikal.
 • Berkebolehan memulakan tugas tanpa arahan, melakukan pelbagai tugas dan bseorang yang berdikari.
 • Boleh melakukan tugas di luar waktu kerja sekiranya perlu.

STATUS JAWATAN
Tetap

PROSEDUR PERMOHONAN
Calon-calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan dengan menyatakan jawatan yang dipohon bersama-sama dengan dokumen berikut :

 • Resume
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Sijil Kelahiran
 • Salinan slip gaji terkini
 • Salinan Sijil PhD/Master/Ijazahsarjana Muda/Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level (yang mana berkaitan)
 • Salinan Transkrip PhD/Master/Ijazahsarjana Muda/Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level (yang mana berkaitan)
 • Salinan sijil SPM
 • Sijil-sijil ko-kurikulum

 Permohonan hendaklah dihantar ke dwe.jtm@gmail.com selewat-lewatnya pada 3 November 2014.

Segala permohonan adalah SULIT dan hanya calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi. Permohonan tuan/puan adalah dianggap TIDAK BERJAYA sekiranya tidak menerima sebarang maklumbalas daripada KWSP selepas 6 BULAN dari tarikh iklan ditutup.