Tuesday, 22 April 2014

Jawatan Kosong di Kerajaan Negeri Melaka - 28 April 2014

Kerajaan Negeri Melaka

Anggota-anggota Perkhidmatan Awam Negeri Melaka yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengemukakan permohonan urusan kenaikan pangkat bagi jawatan seperti berikut :

1.MAKLUMAT JAWATAN
a) Jawatan: Pembantu Tadbir (P/O)
b) Klasifikasi : Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
c)Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Pelaksana
d) Jadual Gaji : Gred N22
Minimum : RM 2,165.00
Maksimum : RM 4,233.00
Kenaikan Gaji Tahunan: RM 115.00

e) Syarat-syarat :
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 yang kosong setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut :

i. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
ii. Mencapai wajaran tahap prestasi tahunan yang baik bagi tiga (3) tahun terkini (2011, 2012 dan 2013) seperti yang ditetapkan;
iii. Diperakukan oleh Ketua Jabatan;
iv. Bebas daripada hukuman tatatertib;
v. Telah mengisytiharkan harta dalam tempoh lima (5) tahun terakhir;
vi. Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
vii. Bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar daripada institusi pnjaman pendidikan;
viii. Telah genap berkhidmat selama lima (5) tahun di skim perkhidmatan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 pada bulan April tahun 2014

2. CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dikemukakan bersama dokumen-dokumen yang lengkap seperti berikut (klik untuk muat-turun borang):
a) Borang Maklumat Perkhidmatan Pegawai (Lampiran A);
b) Surat Perakuan Ketua Jabatan (Lampiran B);
c) Surat Akuan Pinjaman Pendidikan (Lampiran C);
d) Satu (1) salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3) tahun terkini (2011, 2012 dan 2013); dan
e)Satu (1) salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah dikemaskini.

3. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP
Permohonan yang telah lengkap perlulah dikemukakan selewat-lewatnya pada 28 April 2014 (Isnin) kepada:

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Ketua Menteri Melaka
Aras 1, Blok Bentara
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya
75450 Ayer Keroh, Melaka

4. CATATAN AM
a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga.
b) Permohonan yang tidak lengkap, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan diterima selepas tarikh tutup iklan tidak akan dipertimbangkan.