Jawatan Kosong Terkini di KWSP - 24 Ogos 2014

JAWATAN KOSONG KERAJAAN | JAWATAN KOSONG OKTOBER 2016

Jawatan Kosong Terkini di KWSP - 24 Ogos 2014

Jawatan kosong terkini di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Ogos 2014. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mencari calon-calon yang berkelayakan, bermotivasi dan kompeten untuk mengisi kekosongan jawatan kosong seperti berikut :

 1. PENGURUS (Kewangan)

TUGAS & TANGGUNGJAWAB:
-Bertindak sebagai koordinator di antara semua jabatan di Bahagian Pelaburan yang menjalankan pelaburan global dengan kustodi KWSP dan agen cukai KWSP di luar Negara.
-Memantau semakan ke atas ‘tax relief’, ‘withholding tax rate’ dan ‘double tax treaty’ di antara Malaysia dan luar negara di mana KWSP menerima pendapatan daripada pelaburan global.
-Pemantauan cukai keatas pelaburan global KWSP bagi memastikan tahap kecekapan cukai KWSP berada pada tahap maksima dan memantau permohonan ‘tax refund’ / ‘reclaim’ dengan rapi.
-Mengemaskini status kedudukan dan isu-isu cukai global kepada pihak pengurusan.
-Menyemak dan memantau semua transaksi antara syarikat (intercompany transactions) yang melibatkan syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu dengan KWSP sebaik sahaja urus niaga berlaku.
-Memantau penyediaan Penyata Kewangan syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu bagi penyediaan Penyata Kewangan Kumpulan KWSP.
-Memantau polisi perakaunan yang diterimapakai oleh semua syarikat subsidiari KWSP adalah selaras dengan polisi perakaunan KWSP yang diluluskan oleh Lembaga.
-Terlibat dalam pelaksanaan GST di KWSP apabila pelaksanaannya dikuatkuasakan.

SYARAT KELAYAKAN

-Warganegara Malaysia.
-Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
-Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada mana-mana institusi pengajian tinggi tempatan ATAU luar negara dalam bidang pengajian Perakaunan / Kewangan / Ekonomi / Perbankan atau bidang lain yang berkaitan. Calon-calon yang mempunyai kelayakan professional (ACCA / CPA / MIT) akan diberi keutamaan.
-Lulus dalam subjek Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
-Mempunyai sekurang-kurangnya 3 - 5 tahun pengalaman  dalam bidang yang berkaitan.
-Mempunyai pengalaman dalam bidang audit percukaian.
-Mempunyai kemahiran perakaunan dan analitikal yang baik.
-Mempunyai interpersonal yang baik, termasuk kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris dengan baik.

PROSEDUR PERMOHONAN
Calon-calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan dengan menyatakan jawatan yang dipohon bersama-sama dengan dokumen berikut :

-Resume
-Salinan Kad Pengenalan
-Salinan Sijil Kelahiran
-Salinan slip gaji terkini
-Salinan Sijil PhD/Master/Ijazahsarjana Muda/Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level (yang mana berkaitan)
-Salinan Transkrip PhD/Master/Ijazahsarjana Muda/Diploma/Matrikulasi/STPM/A-Level (yang mana berkaitan)
-Salinan sijil SPM
-Sijil-sijil ko-kurikulum

Permohonan hendaklah dihantar ke jkew.rec@gmail.com selewat-lewatnya pada 22 Ogos 2014.

2. SETIAUSAHA

TUGAS & TANGGUNGJAWAB:
-Menguruskan surat-menyurat keluar / masuk untuk Ketua Jabatan.
-Menyelaras dan mengatur mesyuarat / temujanji harian untuk Ketua Jabatan.
-Menyediakan khidmat sokongan dalam urusan kesetiausahaan dan pentadbiran kepada Ketua Jabatan -seperti merekod minit mesyuarat, menyediakan laporan bulanan, menyusun fail dan mengemaskini -maklumat / dokumentasi berkaitan.
-Menyediakan bilik mesyuarat dan bahan-bahan pembentangan berkaitan mesyuarat.
-Mengemaskini fail-fail berkaitan surat-menyurat, rekod dan sebagainya serta membuat tindakan susulan ke atas perkara-perkara berbangkit.
-Memastikan kebersihan dan kekemasan pejabat Ketua Jabatan.
-Melaksanakan tugasan yang berkaitan yang ditetapkan oleh pihak Pengurusan.

SYARAT KELAYAKAN

-Warganegara Malaysia
-Memiliki Diploma Kesetiausahaan dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) / Institusi Pengajian -Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan.
-Lulus dalam subjek Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran -Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
-Kredit dalam matapelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM.
-Kemahiran bertutur dan menulis yang baik dalam Bahasa Inggeris.
-Berkemahiran mengendalikan komputer.

PROSEDUR PERMOHONAN

Calon-calon yang berminat perlu mengemukakan permohonan dengan menyatakan jawatan yang dipohon bersama-sama dengan dokumen berikut :

-Resume
-MyKad
-Surat beranak
-Sijil kerakyatan Malaysia (jika berkaitan)
-Penyata gaji terkini
-Skrol dan transkrip Diploma
-Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)
-Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
-Sijil-sijil ko-kurikulum


Permohonan hendaklah dihantar ke rec.paepf@gmail.com selewat-lewatnya 24 Ogos 2014.

kwsp


Segala permohonan adalah SULIT dan hanya calon yang disenaraipendek sahaja akan dihubungi. Permohonan tuan/puan adalah dianggap TIDAK BERJAYA sekiranya tidak menerima sebarang maklumbalas daripada KWSP selepas 6 BULAN dari tarikh iklan ditutup.

Sumber dipetik dari KWSP

Sila kongsi info jawatan ini sekarang:
SILA FOLLOW KAMI UNTUK INFO TERKINI:
Instagram